• Facebook
  • Instagram
  • Black Edin Ikon

Rest texter

Bildeve  Agility  Nederman  Bilutrustarna
Forsea  Dogman  Öresundskraft  PEAB 
Bjuvs Kommun  Åstorps Kommun Helsingborgs Stad 

NYHET!

Utbildning NLP practitioner

Bli mästare över dina tankar!

Med NLP (Neuro-linguistic programming) programmerar du

om din mentala autopilot som styr dig till 95% så att du

kan skapa det liv du önskar. 

"Varför väljer jag att träna mig själv och andra till att hålla och växa över tid?

Varför väljer jag att investera min tid och engagemang i EcoLead?

Varför väljer jag de kunder och samarbetspartners som jag gör?

Jag tror på människan och vår förmåga att leva väl med oss själva, varandra och den helhet vi är en del av. Jag säger inte att det alltid är enkelt men absolut en valbar möjlighet.  När vi känner oss själva kan vi välja att agera på det sätt som skapar det vi önskar för oss och andra. Vi kan skapa det som bryter ner oss och vi kan välja det som

 

Hur kan jag göra nytta och skapa värde för världen?

. Vi kan skapa ett välmående samhälle om vi väljer att agera Jag tror på att vi vill må bra och leva i harmoni med vår omgivning. Att vi vill vara del av det ekosystem vi är del av. Jag tror att vi vill väl. Vi vill leda utifrån motivation, inspiration och glädje till mål vi gemensamt strävar efter .Vi vill leva i harmoni i våra familjer, med våra grannar och medmänniskor.

Vikanske är en oövervinnlig optimist. Jag tror på oss och att vi hittar sätt att leva och leda oss till 

Min övertygelse är att vi gör samhällsnytta när vi väljer att utveckla oss själva och träna oss till hållbara inre som yttre vanor. Vi förändrar världen genom att vi själva väljer att hålla och växa över tid. Det är när vi väljer att hitta och leda utifrån vår kärna som vi kan vara den naturliga pusselbit vi är i ekologin, och det system vi är en del av. 


Vår inre miljö färgar de fotavtryck vi gör i det yttre."

© 2020-2022 EcoLead AB, created by Amrita Essence