föreläsningar

Hållbart kollektiv

Inspirationsdagar & föreläsningar 

 

Interaktiva medarbetardagar & föreläsningar som engagerar din arbetsgrupp och er verksamheter. 2 - 8 timmar

  • Personlig Hållbarhet - Inre miljö med yttre effekt

  • Kommunikation - Förståelse är första steget till bra samarbete

Grupputveckling  & utbildning

  • Ledningsgruppsutveckling - processledning

  • Medarbetarledarskap - medarbetarprogram

  • NLP (neuro linguistic programing) - öppen utbildning, 

Vi skräddarsyr våra föreläsningar och anpassar dem till organisation och målgrupp. Vi tycker det är värdefullt och effektfullt att knyta samman vårt innehåll med era visioner och värderingar. 

Vi berättar gärna mer på vårt första kostnadsfria möte.

grönA MÖTEN

Välja att vara i det grön och mötas i det naturliga 

 

Ni är välkomna till EcoLeads Gröna kontor eller så möts vi på annan grön plats. 

Det gör skillnad att mötas i naturen, vid sjö och eld. 

Ett förslag från vår sida eftersom vi vet att det gör skillnad. 

Har ni andra önskemål  så kommer vi dit ni är.

1000 - TALS PERSONER HAR HÖRT OSS

Personlig hållbarhet är en föreläsning in ny tappning som personal från flera företag och kommuner tagit del av. Det är en uppskattad interaktiv föreläsning som bidrar till reflektion, information och diskussion om hälsa, balans, livspussel, vanemönster och vägen till att skapa ett liv i enighet med det som ger värde, mening och välmående. Vi utgår från jaget och kopplar det till effekterna den egna hållbarheten har för familj, arbetsgrupp, organisation, samhälle och planet.

 

Tina & Katarina Ikonomidou