LIVSTIL

HÅLLBART LIV

Livsstils- och omställningsprogram, online/fysiskt

Intensivt hälsofrämjande livsstilsprogram, som stärker din hälsa & skapar balans i ditt livspussel. Program 3 - 6 månader.

Coaching med fokus på hälsa & livsstil med 1-2 veckors mellanrum. Programmet börjar och avslutas med livsstilsanalys med hjärt-frekvensmätning för att följa utveckling och se på effekter.

Stor vikt läggs vid konkreta verktyg för att skapa förändring i liv/arbetsliv. Inkluderar handlingsplan under programtiden och även efter. Coachande uppföljning 3 månader efter avslut.

För vem?

  • Personer som vill skapa en hållbar livsstil med inre & yttre balans.

  • Personer med stress/oros- relaterade symptom.

Image by Jon Flobrant

Vi berättar gärna mer på vårt första kostnadsfria möte.

Hållbart LIV 

Rehabiliterings- och omställningsprogram, online/fysiskt

Intensivt rehabiliteringsprogram, som stödjer dig till hållbar hälsa och liv. Program 3 - 6 månader.

Coaching med fokus på hälsa & återgång till befintligt eller nytt arbete med 1-2 veckors mellanrum. Programmet börjar och avslutas med livsstilsanalys med hjärtfrekvensmätning för att följa utveckling och se på effekter.

Stor vikt läggs vid konkreta verktyg för att skapa förändring för din hälsa och liv/arbetsliv. Inkluderar handlingsplan under programtiden och även efter. Coachande uppföljning 3 månader efter avslut.

För vem?

  • Personer som är kortids- eller långtidssjukskrivna och behöver stöd och verktyg för att få en hållbar hälsa och inom programtiden återgå till arbete.

Vi berättar gärna mer på vårt första kostnadsfria möte.

VI HAR LÅNG ERFARENHET AV HÄLSA & LIVSTIL

Vi har arbetat med hälsa genom livsstil, omställning och rehabilitering upp till 18 år. Tina har dessutom varit chef för verksamhet som är en nationell aktör inom rehabilitering, omställning och organisationsutveckling och därigenom bland annat skapat hälsoprogram och rehabiliteringstjänster med internationella företag och kommuner. 

Välj att samarbeta med oss genom att hälsofrämja innan rehabiliteringsinsatser krävs.

På så sätt bidrar vi tillsammans till att er personal förblir välmående och er arbetsplats hållbar. 

Tina & Katarina Ikonomidou