top of page

ARBETSHÄLSA

HÅLLBAR hälsa

Livsstils- och omställningsprogram, online/fysiskt

Hälsofrämjande livsstilsprogram med löpande coaching som ger verktyg för att stärka hälsan, skapa balans och hållbar arbetslivsstil. Program 3 - 6 månader.

Coaching med fokus på hälsa & livsstil med 1-2 veckors mellanrum. Programmet börjar och avslutas med livsstilsanalys med hjärt-frekvensmätning för att följa utveckling och se på effekter.

Stor vikt läggs vid konkreta verktyg för att skapa förändring i liv/arbetsliv. Inkluderar handlingsplan under programtiden och även efter. Coachande uppföljning 3 månader efter avslut.

För vem?

  • Högpresterande som behöver verktyg för att skapa balans i arbete och liv.

  • Personer med stress/oros- relaterade symptom. 

Image by Jon Flobrant

Boka kostnadsfritt samtal genom att klicka på knappen

så berättar vi mer om hur vi arbetar.

Autumn Legs
Hållbar HÄLSA

Rehabiliterings- och omställningsprogram, online/fysiskt

Rehabiliteringsprogram, som stödjer din återgång till arbetet genom att ge verktyg till hållbar hälsa och liv. Program 3 - 6 månader.

Coaching med fokus på hälsa & återgång till befintligt eller nytt arbete med 1-2 veckors mellanrum. Programmet börjar och avslutas med livsstilsanalys med hjärtfrekvensmätning för att följa utveckling och se på effekter.

Stor vikt läggs vid konkreta verktyg för att skapa förändring för din hälsa och liv/arbetsliv. Inkluderar handlingsplan under programtiden och även efter. Coachande uppföljning 3 månader efter avslut.

För vem?

  • Personer som är kortids- eller långtidssjukskrivna och behöver stöd och verktyg för att få en hållbar hälsa och inom programtiden återgå till arbete.

VI HAR LÅNG ERFARENHET AV HÄLSA & LIVSTIL

Vi har arbetat med hälsa genom livsstil, omställning och rehabilitering i 20 år. Tina har dessutom varit chef för verksamhet som är en nationell aktör inom rehabilitering, omställning och organisationsutveckling och därigenom bland annat skapat hälsoprogram och rehabiliteringstjänster med internationella företag och kommuner. 

Välj att samarbeta med oss genom att hälsofrämja innan rehabiliteringsinsatser krävs.
På så sätt bidrar vi tillsammans till att er personal förblir välmående och er arbetsplats hållbar. 

Tina Ikonomidou

bottom of page