top of page

DIN INTEGRITET

Samtycke

EU:s senaste dataskyddsförordning (GDPR) stärker den  enskilda personens rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. 

Din integritet är viktig för oss! Därför vill vi, i dessa allmänna villkor – samtycke, informera dig hur vi säkerställer att vi skyddar dina personuppgifter enligt EU:s senaste dataskyddsförordning (GDPR).

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, produkter, skicka erbjudanden och nyhetsbrev till dig behöver vi ditt samtycke.

EcoLead AB vill behandla personuppgifter om dig. Det vill vi göra för att tillhandahålla våra tjänster samt skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig.

Genom att du som privat person eller utifrån företaget som du representerar har visat intresse för kontakt, samarbete och/eller köp av våra tjänster och du har blivit utvald som kontaktperson samtycker du till att följande uppgifter finns registrerade hos oss i vårt CRM (säljstödssystem) samt prenumererar på vårt företagsnyhetsbrev:

  •  namn

  •  e-postadress,

  •  telefonnummer

 

Dina uppgifter kommer lagras på wix samt i vårt nyhetsbrevsverktyg – mailchimp, dataskyddssäkrat enligt standard för GDPR.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter för utförande av tjänst. Samt rätten att avsäga dig prenumeration på vårt nyhetsbrev. Du behöver då göra en aktiv handling och kontakta nedan angiven e-post adress.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@ecoleadsweden.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

bottom of page