top of page

UTTRYCKANDE KONST

Kreativa uttryck som att skriva, måla, dansa, lyssna till musik, fotografera etc kopplar an till vår högra hjärnhalva och talar ett språk bortom logiken. Det kan ta oss till att upptäcka känslor, få kroppsupplevelser och göra reflektioner som vi vanligtvis inte registrerar i vårt tänkande och dagliga multigörande. Jag använder skrivandet och målandet som mitt kreativa och konstnärliga uttryck. Det har tagit mig till att mitt i livet både ge ut min premiärbok Livets alkemi och måla/sälja tavlor, men främst till att forma den jag blivit och det sätt jag vill leva mitt liv. Jag har inkludera den kreativa processen i mitt egna inre utforskande och yttre arbete, vilket är fantastiskt frigörande och levande. Det bjuder in till ett djup och upptäcker som ligger bortom logiken och det medvetna.

 

Jag utbildar mig till diplomerad Uttryckande konstterapeut (2 år) och valt att inkludera dess djupgående metoder i tjänsten Existentiell coaching med kroppsterapi
Läsa mer om Utryckande konst och forskning på Expressive Arts Stockholm.

Är du intresserad av att köpa konst?  
bottom of page