KontaKtA oss

Här når du oss

Tina Ikonomidou

0736 - 37 70 30 tina@ecoleadsweden.com

Katarina .jpg

Katarina Ikonomidou

0707- 18 92 00 

katarina@ecoleadsweden.com

Tack för kontakt!

Vi finns i det gröna & i staden

Vårt gröna kontor

på tåstarps Byaväg 51 i Munka-Ljungby

 

Vårt stadskontor  

på sundstorget 2 i Helsingborg

Vi arbetar även online till stor del

Tel: 042 - 456 77 34

info@ecoleadsweden.com