Ledarskap & utbildning

Hållbart ledarskap

Ledarskapsprogram med coaching

 

1 -årigt ledarskapsprogram som genom mental/emotionell/fysisk träning, medvetandehöjning och kraftfull coaching stärker din förmåga till hållbart ledarskap. Du kan välja mellan fysiskt eller digitalt program.

Teman (några exempel) i programmet/coachingen:

 • Syfte, mål och vision

 • Värderingar & värden

 • Mentala processer

 • Emotioner & känslor

 • Beteende & Attityder

 

För vem?

 • Chefer som vill träna sitt ledarskap & förmåga att nå resultat. 

 • Alla som vill utveckla sig själv och sitt självledarskap.

 • Sammanhang & ansvar

 • Styrkor & resurser

 • Rädslor & hinder

 • Hälsostärkande verktyg

 • Mindfulness/meditation

Vi berättar gärna mer på vårt första kostnadsfria samtal. Tina kontaktar dig

holistiskt Självledarskap

Våga leda dig själv till det liv du vill ha. Vad vill du ha?

Vandra inåt under 1 år

 

Gå djupare in i din personliga utveckling och skapa starkare inre kontakt. Source Aligned Life & Leadership är ett läkande och starkt transformerande självedarskapsprogram på 3 månader - 1 år. Det bygger på modern kunskap om beteende, utveckling, ledarskap och mångtusen visdomar om medvetande och föreningen mellan kropp och själv. Inkluderar naturbaserad utveckling med naturen som avslappnings- och visdomskälla.

Programmet är holistiskt och inkluderar 4 perspektiv:
 

 • Kropp

 • Tanke/Känslor

 • Själ/energi

 • Natur

Vi berättar gärna mer på vårt första kostnadsfria samtal. Tina kontaktar dig

 • Modul 1 12 - 14 mars 2021

 • Modul 2 21 - 23 maj 2021

 • Modul 3 27 – 29 aug. 2021

 • Modul 4 23 – 26 sep. 2021

 • Kurslängd 120 timmar inkl. hemuppgifter & certifieringsuppgifter

UTBILDNING

Internationellt Certifierad NLP Practitioner utbildning i Helsingborg med Mental Träning genom ICNLP

 

NLP utbildning med Internationell Certifiering (ICNLP) i Helsingborg!

Ny start kommer snart

 

Vad är NLP?

 

NLP är en samling kraftfulla verktyg och teorier för personlig utveckling och kommunikation på alla nivåer.  NLP lär dig att modellera, neutralisera händelser och ändra övertygelser. Du lär dig hur man tar bort oönskade beteende och ersätta dem med nya. Du lär dig använda Nya framgångsrika strategier.

 

NLP - En magisk och inspererande verktygaslåda som låter oss förstå och hantera våra tankar, känslor och beteenden.


 

NLP står för Neuro Lingvistisk programmering?

 

Neuro - vår hjärnan: Hur vi samlar och bearbetar kommunikation. 

Lingvistisk – vårt språkmönster :Hur vi kommunicerar med oss själva & andra.

Programmering - vårt beteendemönster: Hur vi använder strategier och mönster.

Katarina Ikonomidou ICNLP Trainer,

kontaktar dig.

VI ÄR ALLA LEDARE - VISSA ÄR DESSUTOM CHEFER

Ledarskap börjar vi med från den dag vi föds. Även om vi till en början blir vägledda så prövar vi oss fram i vårt egna ledarskap som under många år kantas av att kopiera och imitera. Genom livet leder vi oss själv utifrån vad vi sett, lärt och provat till framgångar och läranden utan att direkt se oss som ledare i vårt egna liv eller ser vilken påverkan vi genom vårt ledarskap har på andra. Många beskriver att livet händer och att de vid någon punkt i livet vill välja att leda sig själv mer medvetet. Har vi dessutom ansvar över att leda andra människor och nå organisatoriska mål blir det än viktigare att känna sig själv på djupet för att kunna leda andra att nå önskade effekter för sin grupp och omvärld.

Tina & Katarina Ikonomidou