top of page

LEDARSKAP

Wood Pencil and Notebook
Hållbart ledarskap

Ledarskapsprogram med coaching

 

Ledarskapsprogram som genom mental/emotionell/fysisk träning, medvetandehöjning och kraftfull coaching stärker din förmåga till hållbart ledarskap. Du kan välja mellan fysiskt eller digitalt program.

Teman (några exempel) i programmet/coachingen:

 • Syfte, mål och vision

 • Värderingar & värden

 • Mentala processer

 • Emotioner & känslor

 • Beteende & Attityder

 

För vem?

 • Chefer som vill träna sitt ledarskap & förmåga att nå resultat. 

 • Alla som vill utveckla sig själv och sitt självledarskap.

 • Sammanhang & ansvar

 • Styrkor & resurser

 • Rädslor & hinder

 • Hälsostärkande verktyg

 • Mindfulness/meditation

Boka kostnadsfritt samtal genom att klicka på knappen

så berättar vi mer om hur vi arbetar.

holistiskt Självledarskap
IMG_3798.jpg

Skapa ett liv som ger djup mening

 

Gå djupare in i din personliga utveckling och skapa starkare inre kontakt. Source Aligned Life & Leadership är ett läkande och starkt transformerande självedarskapsprogram på 1 år. Det bygger på modern kunskap om beteende, utveckling, ledarskap och tusenåriga visdomar om medvetande och föreningen mellan kropp och själ. Programmet inkluderar naturbaserad närvaro med naturen som avslappnings- och visdomskälla.

Programmet är holistiskt och inkluderar 4 perspektiv:
 

 • Kropp

 • Tanke/Känslor

 • Själ/energi

 • Natur

VI ÄR ALLA LEDARE - VISSA ÄR DESSUTOM CHEFER

Ledarskap börjar vi med från den dag vi föds. Även om vi till en början blir vägledda så prövar vi oss fram i vårt egna ledarskap som under många år kantas av att kopiera och imitera. Genom livet leder vi oss själv utifrån vad vi sett, lärt och provat till framgångar och läranden utan att direkt se oss som ledare i vårt egna liv eller ser vilken påverkan vi genom vårt ledarskap har på andra. Många beskriver att livet händer och att de vid någon punkt i livet vill välja att leda sig själv mer medvetet. Har vi dessutom ansvar över att leda andra människor och nå organisatoriska mål blir det än viktigare att känna sig själv på djupet för att kunna leda andra att nå önskade effekter för sin grupp och omvärld.

Tina Ikonomidou

bottom of page