• Facebook
 • Instagram
 • Black Edin Ikon

Ledarskap

Hållbart ledarskap

Ledarskapsprogram med coaching

 

1 -årigt ledarskapsprogram som genom mental/emotionell/fysisk träning, medvetandehöjning och kraftfull coaching stärker din förmåga till hållbart ledarskap. Du kan välja mellan fysiskt eller digitalt program.

Teman (några exempel) i programmet/coachingen:

 • Syfte, mål och vision

 • Värderingar & värden

 • Mentala processer

 • Emotioner & känslor

 • Beteende & Attityder

 

För vem?

 • Chefer som vill träna sitt ledarskap & förmåga att nå resultat. 

 • Alla som vill utveckla sig själv och sitt självledarskap.

 • Sammanhang & ansvar

 • Styrkor & resurser

 • Rädslor & hinder

 • Hälsostärkande verktyg

 • Mindfulness/meditation

Vi berättar gärna mer på vårt första kostnadsfria möte.

VI ÄR ALLA LEDARE - VISSA ÄR DESSUTOM CHEFER

Ledarskap börjar vi med från den dag vi föds. Även om vi till en början blir vägledda så prövar vi oss fram i vårt egna ledarskap som under många år kantas av att kopiera och imitera. Genom livet leder vi oss själv utifrån vad vi sett, lärt och provat till framgångar och läranden utan att direkt se oss som ledare i vårt egna liv eller ser vilken påverkan vi genom vårt ledarskap har på andra. Många beskriver att livet händer och att de vid någon punkt i livet vill välja att leda sig själv mer medvetet. Har vi dessutom ansvar över att leda andra människor och nå organisatoriska mål blir det än viktigare att känna sig själv på djupet för att kunna leda andra att nå önskade effekter för sin grupp och omvärld.

Tina & Katarina Ikonomidou

© 2020-2022 EcoLead AB, created by Amrita Essence