OM ECOLEAD 

Hand Pile of Happy Group
Vision 

Genom personligt hållbara ledare & medarbetare bidrar vi till att skapa vålmående arbetsplatser och organisationer. I förlängningen ett välmående samhälle och en bättre värld.

Erbjudande

EcoLead AB är er partner inom ledarskap, medarbetarskap & arbetshälsa. Vi utvecklar ledare & medarbetare till att vara personligt hållbara. 

Värdeord

Hålla      - för god hälsa

Hel         - för medvetet självledarskap

Hållbar  - för symboliskt ledarskap

TILLSAMMANS SKAPAR VI EN BÄTTRE VÄRLD


Tina Ikonomidou grundade EcoLead AB januari 2020 efter att ha öppnat, utvecklat och sålt HelhetsAkademin i Helsingborg. 

Tillsammans med handplockade samarbetspartners arbetar de för ett samhälle med hållbara människor,  i hälsosamma miljöer, inom medvetna organisationer/sammanhang och i ett välmåedne arbetsliv.

 

Inom EcoLeads nätverk finns bland annat leg. psykolog, certifierade coacher och mentala tränare

Tina Ikonomidou_edited.jpg
Tina Ikonomidou

Ledarskapsutvecklare, utbildare och föreläsare

Grundare & ägare

Fil. kand. Arbetsvetenskap / organisationsutvecklare

Fil. mag Internationella relationer.

ICF coach, MI, KBT kort, Yoga & meditationslärare, ljudterapeut.

Tina har coachat & väglett 1000-tals människor enskilt och i grupp upp till 20 år. Hon har utvecklat & utbilda ledare i mer än 11 år i nationella & internationella bolag. 

Hon har 10 års erfarenhet av chefskap och entreprenörskap. Har etablerat flertal verksamheter/filialer som områdeschef för nationell aktör.

Grundare och fd VD av HelhetsAkademin AB - hälsofrämjande företagshälsa i Helsingborg. 

CV

Tina Ikonomidou

Läs mer om Tina på LinkedIn

  • LinkedIn
Katarina .jpg
Katarina Ikonomidou

Ledarskapsutvecklare, utbildare och föreläsare

Kundansvarig

NLP trainer, ICC coach, hypnoscoach, cert. mental tränare och stresscoach. Vedic Art lärare och fortbildad inom bildterapi. Marknadsekonom, IHM - i grunden.
 

Egenföretagare i mer än 30 år med uppdrag i egen regi och som leverantör av karriärcoaching, omställning och rehabilitering för nationella aktörer. Föreläser och utbildar inom personlig utveckling och kommunikation.

Katarina har coachat och mentalt tränat flera 1000-tals människor och grupper till livs- och arbetsrelaterad utveckling & förändring.

Hon har 30 års erfarenhet av marknad, kommunikation & försäljning. KA/specialistsäljare som skräddarsytt lösningar till nationella och internationella kunder.

Katarina Ikonomidou

Läs mer om Katarina på LinkedIn

  • LinkedIn