VÅRA metodER

COACHING

Coaching är en samtalsteknik med fokus på lösning, möjligheter och resurser för att skapa förändring.

Dynamiska frågor som väcker nya tankar, ger nya perspektiv och leder till nya insikter. 

HYPNOS COACHING

Hypnos coaching ger förutsättning att nå fullkomlig potential genom att lösgöra destruktiva och hindrande föreställningar och beteenden lagrade i det undermedvetna. Hypnosen skapar avslappning motsvarande tillståndet mellan vakenhet och sömn (theta sömn) där föreställningar i det undermedvetna kan omprogrammeras.

MENTAL TRÄNING

Mental träning bygger på systematisk och långsiktig träning av mentala processer. Inom idrotten har denna metod varit vanlig för utveckling, framgång och måluppfyllelse. 

MEDITATION

Meditation är ett tillstånd av total avslappning, närvaro och avspänt fokus. Genom olika meditationstekniker tränas färdighet upp i att observera kropp, tankar och emotioner. Meditation ger ett betraktande starkt sinne som skapar förmåga att förhålla sig till tankars och känslors behov av tillfredställelse. 

Våra certifieringar

NLP 

NLP - neurolingvistisk programmering - är en modell för att ​skapa nya mentala program genom förändring av kommunikation/ord, tankemönster och beteende för att uppnå mål, drömmar och visioner.

YOGA på STOL

Yoga på stol är ett enkelt sätt för alla att uppleva yogans effekter av kroppslig, mental och emotionell avslappning och energisättning. Stor vikt läggs på andningsträning som stresshanteringsverktyg. Yoga har effektfull påverkan på parasympatiska nervsystemet (kroppen återhämtande system).

Natur Baserad utveckling  

Vi tar del av naturen som en plats för lärande, närvaro, avslappning, återhämtning och energikälla.

Antingen är vi gemensamt i naturen, 

om det är en del av behovet, eller rekommenderar vi olika aktiviteter (snarare icke aktiviteter) i naturen på egen hand. Vi betraktar oss som del av naturen och använder den som såväl terapeut och som lärare.

VÅRA metodER blir dina VERKTYG

 

Vi använder oss av beprövade metoder som vi har upp till 20 års erfarenhet av.

Våra huvudsakliga metoder visas nedan. I vårt arbete omvandlar vi metoderna

till verktyg som kan användas dagligen för att nå önskad förändring och mål.

 

I staden: Kullagatan 44, Helsingborg

Grönt kontor: Tåstarps Byaväg 51, Munka-Ljungby

+46 42 -456 77 34

  • LinkedIn
  • Instagram
  • White Facebook Icon

© 2020 EcoLead AB, created by Amrita Essence