top of page

VÅRA METODER

VÅRA METODER BLIR DINA VERKTYG

 

Vi använder oss av beprövade metoder som vi har upp till 20 års erfarenhet av. 
I vårt arbete omvandlar vi metoderna 
till verktyg som kan användas dagligen för att nå önskad förändring och mål.

 

2015-10-09_Tina-2.jpg
COACHING

Coaching är en samtalsteknik med fokus på lösning, möjligheter och resurser för att skapa förändring.

Dynamiska frågor som väcker nya tankar, ger nya perspektiv och leder till nya insikter. 

Image by Ann Danilina
HYPNOS COACHING

Hypnos coaching ger förutsättning att nå fullkomlig potential genom att lösgöra destruktiva och hindrande föreställningar och beteenden lagrade i det undermedvetna. Hypnosen skapar avslappning motsvarande tillståndet mellan vakenhet och sömn (theta sömn) där föreställningar i det undermedvetna kan omprogrammeras.

Image by Brad Barmore
MENTAL TRÄNING

Mental träning bygger på systematisk och långsiktig träning av mentala processer. Inom idrotten har denna metod varit vanlig för utveckling, framgång och måluppfyllelse. 

Silent Worship and Meditation
MEDITATION

Meditation är ett tillstånd av total avslappning, närvaro och avspänt fokus. Genom olika meditationstekniker tränas färdighet upp i att observera kropp, tankar och emotioner. Meditation ger ett betraktande starkt sinne som skapar förmåga att förhålla sig till tankars och känslors behov av tillfredställelse. 

brain-1845962_1920.jpg
NLP 

NLP - neurolingvistisk programmering - är en modell för att ​skapa nya mentala program genom förändring av kommunikation, tankemönster och beteende för att uppnå mål, drömmar och visioner.

Image by Andreas Dress
NaturNÄRVARO

Vi tar del av naturen som en plats för lärande, närvaro, avslappning, återhämtning och energikälla.

Antingen är vi gemensamt i naturen, 

om det är en del av behovet, eller rekommenderar vi olika aktiviteter (snarare icke aktiviteter) i naturen på egen hand. Vi betraktar oss som del av naturen och använder den som såväl terapeut och som lärare.

VÅRA CERTIFIERINGAR 

Skärmavbild 2020-01-11 kl. 19.47.25.png
Skärmavbild 2020-01-17 kl. 00.44.31.png
icflogocl-300x140.jpg
Skärmavbild 2020-01-11 kl. 19.44.36.png
Skärmavbild 2020-01-15 kl. 01.36.22.png
Skärmavbild 2020-01-15 kl. 01.35.43.png
Skärmavbild 2020-01-11 kl. 19.48.36.png
bottom of page