VÅRA metodER

COACHING

Coaching är en samtalsteknik med fokus på lösning, möjligheter och resurser för att skapa förändring.

Dynamiska frågor som väcker nya tankar, ger nya perspektiv och leder till nya insikter. 

HYPNOS COACHING

Hypnos coaching ger förutsättning att nå fullkomlig potential genom att lösgöra destruktiva och hindrande föreställningar och beteenden lagrade i det undermedvetna. Hypnosen skapar avslappning motsvarande tillståndet mellan vakenhet och sömn (theta sömn) där information i det undermedvetna blir tillgänglig och kan omprogrammeras.

 

Natur 

Vi tar del av naturen som en plats för lärande, närvaro, avslappning, återhämtning och energikälla.

Antingen är vi gemensamt i naturen, 

om det är en del av behovet, eller rekommenderar vi olika aktiviteter (snarare icke aktiviteter) i naturen på egen hand. 

Den ekologi och system vi är en del av finns som en del i vårt förhållningssätt. Vi betraktar naturen som lärokälla 

MENTAL TRÄNING

Mental träning bygger på systematisk och långsiktig träning av mentala processer. Inom idrotten har denna metod varit vanlig för utveckling, framgång och måluppfyllelse. 

NLP 

NLP - neurolingvistisk programmering - är en modell för att ​skapa nya mentala program genom förändring av kommunikation/ord, tankemönster och beteende för att uppnå mål, drömmar och visioner.

MEDITATION

Meditation är ett tillstånd av total avslappning, närvaro och avspänt fokus. Genom olika meditaitons-tekniker (mindfulness) tränas färdighet upp i att observera kropp, tankar och emotioner. Meditation ger ett betraktande starkt sinne som skapar förmåga att förhålla sig till tankars och känslor behov av tillfredställelse. 

YOGA på stol

Yoga på stol är ett enkelt sätt för alla att uppleva yogans effekter av kroppslig, mental och emotionell avslappning och energisättning. Stor vikt läggs på andningsträning som stresshanteringsverktyg. Yoga har effektfull påverkan på parasympatiska nervsystemet (kroppen återhämtande system)

ljudterapi

Kommer snart

Våra certifieringar

VÅRA metodER blir dina VERKTYG

 

Vi använder oss av beprövade metoder som vi har 10 -20 års erfarenhet av.

Våra huvudsakliga metoder visas nedan. I vårt arbete omvandlar vi metoderna

till verktyg som kan användas dagligen för att nå önskad förändring och mål.

 

Kullagatan 44, 252 25 Helsingborg

+46 42 - 456 77 34

  • LinkedIn
  • Instagram
  • White Facebook Icon

© 2020 EcoLead AB, created by Amrita Essence