Välj att hålla & växa över tid

 DU LIKVÄL SOM ER VERKSAMHET

VÅGA LEVA & LEDA FRÅN DIN KÄRNA

IMG_3817_edited.png

Vi finns för dig 24-7 när du djupdyker inåt och öppnar upp dig för det liv & ledarskap du längtar efter.

 

Genom våra program lär du känna hela dig, hur du formar ditt liv och leder dig själv (och även andra). Du påbörjar den omställning som utmanar gamla tanke-, känslo- och beteendemönster för att genom ökad medvetenhet, nya insikter, daglig träning få nya vanor som skapar en starkare ankring till din kärna och det som ger mening för dig. 

 

Ditt engagemang och din investering i ditt liv och ledarskap bidrar till personlig hållbarhet som gynnar fler än du tror. Du gör skillnad för dig, dina nära och kära, dina kollegor/vänner, din arbets- och organisationsmiljö.  Det tar inte slut där. Effekten fortsätter vidare till att påverka samhället och planeten. 

Du gör samhällsnytta genom att välja att leva och leda innerligt, medvetet och personligt hållbart. Vi gör nytta genom att dedikerat stödja dig igenom hela processen på din väg!

Vi behöver varandra för att skapa en värld där vi och kommande generationer kan hålla och växa över tid i harmoni med vår ekologi. Därför behöver vi fråga oss själva vem vi vill vara och  hur vi vill leva och agera i våra liv så de gynnar oss, omgivningen och planeten.

 

Våra livsstils & ledarskapsprogram är 3 - 12 månader för att ge dig förutsättning till bestående förändring och hållbara resultat. Din inre resa ger garanterat yttre effekter.

Det är ovärderligt att ge dig själv rimligt med stöd och tid för att skapa en ny livstil och ledarskap.

TILLSAMMANS SKAPAR VI EN BÄTTRE VÄRLD 
Hållbart Ledarskap
 

Ledarskapsprogram med coaching, online alt fysiskt

1-årigt ledarskapsprogram som genom mental/emotionell/fysisk 

träning, medvetandehöjning och kraftfull coaching stärker din förmåga till hållbart ledarskap. 

 

För vem?

 

  • Chefer som vill utveckla sitt ledarskap och inkl. hållbarhet för sig och sina medarbetare. 

  • Alla som vill utveckla sig själv och sitt självledarskap.

Hållbart liv
 

Livsstilsprogram med coaching, online alt fysiskt

Intensivt hälsofrämjande  livsstilsprogram, som stärker din hälsa, skapar balans i ditt livspussel & ger dig en hållbar arbetslivsstil. Program 3 - 6 månader.

För vem?

  • Personer som vill skapa en hållbar livsstil med inre & yttre balans.

  • Personer med stress/oros- relaterade symptom.

Hållbart kollektiv 

Inspirationsdagar & föreläsningar 

Interaktiva föreläsningar & medarbetardagar som engagerar din arbetsgrupp och er verksamhet. Hos er, på vårt gröna kontor eller digitalt.

1-8 timmar.

Våra bästsäljare!

  • Personlig hållbarhet​ - inre miljö som ger yttre effekter.

  • Kommunikation - Förståelse är första steget till bra samarbete

naturen som lärare

 

Möjlighet! Naturbaserat ledarskap för dig som vill inkludera naturen som lärare.

VÄLJ grönA möten

 

Håll ert möte på vårt gröna kontor i naturen och låt oss föreläsa. 

vandra & meditera

 

Stärk din hälsa genom rörelse och närvaro i naturen. 

COACHING  MENTAL TRÄNING  NLP  HYPNOS  MEDITATION 

"Be the change that you wish to see in the world"  Mahatma Gandhi

Om var och en av oss börjar med oss själva och gör vad vi kan för att hålla som människor. Om vi gör vad vi kan för att vara hela och från den plats leda oss själv och andra, då har vi tagit viktiga steg till att skapa en bättre värld. Det ger oss förutsättningar att kunna kommunicera, interagera med varandra och fatta goda beslut för oss, för andra och för planeten.

 

Allt börjar med oss själva!

4.png

KOMBINATIONEN GÖR VÅRA PROGRAM UNIKA

5.png
Ledarskap

Våra program baseras på djupgående metoder för att komma åt sitt autentiska jag, kärnvärderingar, vision och mening.

 

De stödjer till att skapa förändring och nå önskade mål för arbetsliv såväl som privatliv. Ett starkt ledarskap/chefsskap och hög tillfredställelse i livet bygger på medvetet självledarskap med en inre kontakt och närvaro.

De metoder vi använder kopplar bort autopiloten genom att öka medvetenheten och tränar upp nya tankemönster, som ger andra kroppssensationer, känsloreaktioner, beteenden och resultat.

Metoder som vi använder är bland annat

mental träning, NLP, ICC/ICF coaching  hypnoscoaching, samt meditation.

Vi har även erfarenhet av MI, KBT bas.

Givetvis är vi certifierade inom de metoder vi använder. 

7.png
LIVSTIL

Vår 20-åriga erfarenhet av att arbeta med människor har gett oss insikten att en grundläggande sund hälsa med en upplevd livsbalans är en förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och växa.

 

Våra program både kartlägger livsbalansen genom hjärtfrekvensmätning, identifierar utvecklingsområden inom hälsa och ger verktyg för daglig träning av fysisk, mental och/eller emotionell hälsa.

Verktyg som vi lär ut är andningstekniker för att reglera nervsystemet och ändra mentala/emotionella tillstånd, samt  närvaroträning genom mindfulness/meditation och

eventuellt yoga/kontorsyoga.

 

Dessa verktyg har visat stor positiv effekt för att minska destruktiv högprestation, stress, ångest & oro. 

6.png
NATUR

Vi betraktar människan som del av naturen och en därmed naturen som en viktig del av människan. Vi är del av samma helhet med möjlighet till ett stort lärande och läkande. 

Den erfarenhet vi har gjort, med flera inom vår bransch och forskare inom området, är att människor behöver lugna och stimulansfria miljöer att vistas i. Naturen har en påvisad återhämtande och läkande effekt. Kan betraktas som en naturlig terapeut, med full tillgänglighet.

I vårt arbete vistas vi gärna i naturen för att komma i djupare kontakt med vem vi är, hur vi tänker, känner och agerar just för att vi är i ett avslappnat och tillgängligt tillstånd. 

Naturen har en hälsofrämjande påverkan på oss som bidrar till återhämtning, närvaro och ger i förlängningen möjlighet till att fatta beslut och ha kraft att leva ett välmående liv. 

GLOBALA MÅLEN
 

Vi arbetar med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling

Vi på EcoLead är övertygade om att ett medvetet ledarskap och ett balanserat liv ger förutsättningar för personlig såväl som kollektiv hållbarhet.  Genom vår verksamhet och program fokuserar vi på EcoLead framförallt på 2 av de globala hållbarhetsmålen; hälsa och utbildning.

 

Varje dag gör vi skillnad tillsammans med de kunder vi arbetar och samarbetar med. Vi tillför vår specialistkompetens inom ledarskap och hälsa, vår fulla närvaro och eviga tilltro till våra kunder. Alla våra kunder tillför sin tid, sin vilja att göra skillnad för sig själv och sin omgivning, sitt engagemang och trogna mod. 

 

Ingen kan göra allt. Alla kan göra nått. 

Vi jobbar med den inre skillnaden som ger yttre effekter.

Sustainable-Development-Goals_icons-03-1
Hälsa & välbefinnande
Sustainable-Development-Goals_icons-04-1
utbildning

TA DEL AV VÅRT NYHETSBREV

Genom att du fyller i dina uppgifter godkänner du att EcoLead AB sparar dina kontaktuppgifter för EcoLeads utskick av nyhetsbrev.  

Läs vår integritetspolicy/samtycke

Tack! Vi önskar dig en härlig dag

KONTAKTA & BESÖK OSS

+46 42 -456 77 34

Vårt kontor mitt i staden

Sundstorget 2, Helsingborg

Vårt gröna kontor på landet

Tåstarps Byaväg 51, Munka-Ljungby