top of page

VÅGA LEDA & LEVA PERSONLIGT HÅLLBART

Medvetna kommuner och företag kontaktar oss för att de vill satsa på ledarskap, arbetshälsa och personlig hållbarhet för sina chefer och medarbetare. De vill ge sina anställda bästa förutsättningar för att växa som människor, ledare och självledare nu och över tid. Vi är del av deras satsning & utveckling!

Vill du höra vilket värde vi har skapat och kan skapa?


 

Vi tror att du som läser detta är en medveten chef som vill göra skillnad för dig själv och andra. Du är redo och villig att investera i utvecklande program för era anställda och bidra till deras ledarskap, medarbetarskap och arbetshälsa. Du vet att personalens personliga och kollektiva utveckling är en förutsättning för att verksamheten ska utvecklas och blomstra.

Du som läser kan även vara en eldsjäl med stort medarbetarhjärta som vill att du och dina kollegor ska få möjlighet att utvecklas på egen hand i det egna självledarskapet och tillsammans som grupp. 

Vi vill mer än gärna prata med dig oavsett om du är chef, medarbetare eller arbetar i ett HR team för att höra mer om er, ert behov och tillsammans undersöka om vi kan göra skillnad för och med er. 


 

Vi erbjuder processledande utvecklingsprogram som utmanar gamla tanke-, känslo- och beteendemönster och sätter igång den inre omställningen. Det bidrar till ökad medvetenhet, nya vanor och ett mer hållbart sätta att leda sig själv, andra och livet i helhet.

Vår övertygelse är att vi tillsammans kan skapa den värld vi vill leva i och efterlämna till kommande generationer genom att börja med oss själva.  
 
Våra utvecklingsprogram i ledarskap, medarbetarskap och arbetshälsa är 3 - 12 månader för att ge förutsättningar till bestående förändring och hållbart resultat. Att byta vanor kräver träning och tid. Det är därför ovärderligt att investera i professionellt stöd i processen.

Vi finns här för er utveckling!

VI TROR PÅ MÄNNISKORS FÖRMÅGA ATT
VARA PERSONLIGT HÅLLBARA   

FullSizeRender.JPG
TILLSAMMANS GÖR
VI STÖRRE SKILLNAD

VI SKRÄDDARSYR DEN SKILLNAD NI VILL HA
Hållbart Ledarskap
 

Ledarskapsprogram med coaching, online alt fysiskt

Ledarskapsprogram som genom mental/emotionell/fysisk 

träning, medvetandehöjning och kraftfull coaching stärker förmågan till hållbart ledarskap. 

 

För vem?

  • Chefer som vill utveckla sitt ledarskap, förmåga att nå resultat genom andra och den personliga hållbarheten

  • Alla som vill utveckla sitt självledarskap.

Hållbar hälsa
 

Livsstilsprogram med coaching, online alt fysiskt

Hälsofrämjande livsstilsprogram med löpande coaching som ger verktyg för att stärka hälsan, skapa balans och hållbar arbetslivsstil. Även rehbiliterande program.

För vem?

  • Högpresterande som behöver verktyg för att skapa balans i arbete och liv.

  • Personer med stress/oros- relaterade symptom. 

  • Stöd för återgång till arbete. 

Hållbara grupper

Grupputveckling & föreläsningar 

Processledande grupputveckling för ledningsgrupp, chefer och medarbetare, samt interaktiva föreläsningar som ger insikter, höjer medvetenheten kring beteende, kommunikation och samarbete. Öppnar upp för förändring och utveckling. 

Vi skräddarsyr! Här är några förslag

  • Personlig hållbarhet & balans

  • Beteende & kommunikation

  • Grupputveckling & förändring

  • Nå gemensamma mål

Naturen som lärare

 

Naturbaserat coaching för dig som uppskattar rörelse och att vara i naturen.

Välj gröna möten

 

Håll ert möte på vårt gröna kontor i naturen och låt oss föreläsa. 

Vandra & meditera

 

Stärk din hälsa genom rörelse och närvaro i naturen. 

Tina tog med vår personal och vårt management team på en resa under ca 18 månader, en resa som hjälpte oss att komma ur gamla strukturer och invanda mönster. Med Tinas hjälp har vi lyckats att utveckla vårt sätt att interagera internt och därmed gjort verksamheten redo för det utvecklingsarbete som vi nu genomfört. EcoLead är enligt mig lösningen för de organisationer som inte bara önskar en förändring på ytan.

/ Anders Håkansson VD 

MARIE BESKRIVER SITT MENTORSÅR SÅ HÄR

"Det har varit och är en så spännande tur! Uppskattar våra både fysiska och digitala möten. Tina "plockar fram" precis det som finns i mig för stunden, det som skaver och hindrar mitt fortsatta flöde. Här tillåter jag mig lösa upp blockeringar och minnen som ej gynnar mig längre. Tina är varm, kraftfull och oerhört kompetent i det hon gör. Ser framemot våra sista tillfällen ihop" 


Marie Folkesson

IMG_7488.heic
IMG_1831.JPG
4.png

KOMBINATIONEN GÖR VÅRA PROGRAM UNIKA

5.png
Ledarskap

Våra program baseras på djupgående metoder för att komma åt sitt autentiska jag, kärnvärderingar, vision och mening.

 

De stödjer till att skapa förändring och nå önskade mål för arbetsliv såväl som privatliv. Ett starkt ledarskap/

chefsskap och hög tillfredställelse i livet bygger på medvetet självledarskap med en inre kontakt och närvaro.

De metoder vi använder kopplar bort autopiloten genom att öka medvetenheten och tränar upp nya tankemönster, som ger andra kroppssensationer, känsloreaktioner, beteenden och resultat.

Metoder som vi använder är bland annat mental träning, NLP, ICC/ICF coaching  hypnoscoaching, samt meditation.

Vi har även erfarenhet av MI, KBT bas.

Givetvis är vi certifierade inom de metoder vi använder. 

7.png
LIVSTIL

Vår 20-åriga erfarenhet av att arbeta med människor har gett oss insikten att en grundläggande sund hälsa med en upplevd livsbalans är en förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och växa.

 

Våra program både kartlägger livsbalansen genom hjärtfrekvensmätning, identifierar utvecklingsområden inom hälsa och ger verktyg för daglig träning av fysisk, mental och/eller emotionell hälsa.

Verktyg som vi lär ut är andningstekniker för att reglera nervsystemet och ändra mentala/emotionella tillstånd, samt  närvaroträning genom mindfulness/meditation och

eventuellt yoga/kontorsyoga.

 

Dessa verktyg har visat stor positiv effekt för att minska destruktiv högprestation, stress, ångest & oro. 

6.png
NATUR

Vi betraktar människan som del av naturen och en därmed naturen som en viktig del av människan. Vi är del av samma helhet med möjlighet till ett stort lärande och läkande. 

Den erfarenhet vi har gjort, med flera inom vår bransch och forskare inom området, är att människor behöver lugna och stimulansfria miljöer att vistas i. Naturen har en påvisad återhämtande och läkande effekt. Kan betraktas som en naturlig terapeut, med full tillgänglighet.

I vårt arbete vistas vi gärna i naturen för att komma i djupare kontakt med vem vi är, hur vi tänker, känner och agerar just för att vi är i ett avslappnat och tillgängligt tillstånd. 

Naturen har en hälsofrämjande påverkan på oss som bidrar till återhämtning, närvaro och ger i förlängningen möjlighet till att fatta beslut och ha kraft att leva ett välmående liv. 

Personlig hållbarhet handlar om att hålla som människa över tid. 
Tina Ikonomidou

Om var och en av oss börjar med oss själva och gör vad vi kan för att hålla som människor. Om vi gör vad vi kan för att vara hela och från den plats leda oss själv och andra, då har vi tagit viktiga steg till att skapa en bättre värld. Det ger oss förutsättningar att kunna kommunicera, interagera med varandra och fatta goda beslut för oss, för andra och för planeten.

 

Allt börjar med oss själva!

Be the change that you wish to see in the world 
Mahatma Gandhi

GLOBALA MÅLEN
 

Vi arbetar med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling

Vi på EcoLead är övertygade om att ett medvetet ledarskap och ett balanserat liv ger förutsättningar för personlig såväl som kollektiv hållbarhet.  Genom vår verksamhet och program fokuserar vi på EcoLead framförallt på 2 av de globala hållbarhetsmålen; hälsa och utbildning.

 

Varje dag gör vi skillnad tillsammans med de kunder vi arbetar och samarbetar med. Vi tillför vår specialistkompetens inom ledarskap och hälsa, vår fulla närvaro och eviga tilltro till våra kunder. Alla våra kunder tillför sin tid, sin vilja att göra skillnad för sig själv och sin omgivning, sitt engagemang och trogna mod. 

 

Ingen kan göra allt. Alla kan göra nått. 

Vi jobbar med den inre skillnaden som ger yttre effekter.

Sustainable-Development-Goals_icons-03-1
Sustainable-Development-Goals_icons-04-1
bottom of page