VÄLJ ETT liv

SOM FÅR DIG & plANETEN ATT

HÅLLA & VÄXA ÖVER TID

VI STÖDJER DIG HELA VÄGEN  

Vi finns för dig 24-7 när du tränar dig till hållbart ledarskap & hållbart liv.

 

Genom våra program fördjupar du dig i ditt ledarskap och din hälsa/livsstil. Du påbörjar den omställning som utmanar gamla tanke-, känslo- och beteendemönster för att genom ökad medvetenhet, nya insikter, daglig träning få nya vanor som skapar en starkare personlig hållbarhet.

 

Din insats och investering i att skapa ett hållbart ledarskap och livstil gynnar fler än du tror. Du gör skillnad för dig, dina nära och kära, dina kollegor, din arbets- och organisationsmiljö.  Det tar inte slut där. Effekten fortsätter vidare till att påverka samhället och planeten. 

Du gör samhällsnytta genom att välja in hållbarhet i ditt ledarskap och liv. Vi gör den nyttan med dig på din väg!

Vi behöver varandra för att skapa en värld där vi människor kan hålla och växa över tid i harmoni med det ekosystem vi är en del av. Därför behöver vi fråga oss själv hur vi vill leva och agera i våra liv så de gynnar oss, omgivningen och planeten.

 

Våra ledarskaps- & livsstilsprogram är 3- 12 månader för att ge dig förutsättning till bestående förändring och hållbart resultat. Din inre resa ger garanterat yttre effekter.

Det är ovärderligt att ge dig själv rimlig tid och ha stöd hela vägen för den omställning ett nytt ledarskap & en ny livsstil innebär.

TILLSAMMANS SKAPAR VI EN BÄTTRE VÄRLD 
Hållbart Ledarskap  

 

Ledarskapsprogram med coaching, online alt fysiskt

1-årigt ledarskapsprogram som genom mental/emotionell/fysisk träning, medvetandehöjning och kraftfull coaching stärker din förmåga till hållbart ledarskap. 

 

För vem?

 

 • Chefer som vill utveckla sitt ledarskap och inkl. hållbarhet för sig och sina medarbetare. 

 • Alla som vill utveckla sig själv och sitt självledarskap.

Hållbart liv
 

Livsstilsprogram med coaching, online alt fysiskt

Intensivt hälsofrämjande  livsstilsprogram, som stärker din hälsa, skapar balans i ditt livspussel & ger dig en hållbar arbetslivsstil. Program 3 - 6 månader.

För vem?

 • Personer som vill skapa en hållbar livsstil med inre & yttre balans.

 • Personer med stress/oros- relaterade symptom.

Hållbart kollektiv 

Inspirationsdagar & föreläsningar 

Interaktiva föreläsningar & medarbetardagar som engagerar din arbetsgrupp och er verksamhet. Hos er, på vårt gröna kontor eller digitalt.

1-8 timmar.

Våra bästsäljare!

 • Personlig hållbarhet​ - inre miljö som ger yttre effekter.

 • Kommunikation - Förståelse är första steget till bra samarbete

naturen som lärare

 

Möjlighet! Naturbaserat ledarskap för dig som vill inkludera naturen som lärare.

VÄLJ grönA möten

 

Håll ert möte på vårt gröna kontor i naturen och låt oss föreläsa. 

vandra & meditera

 

Stärk din hälsa genom rörelse och närvaro i naturen. 

COACHING  MENTAL TRÄNING  NLP  HYPNOS  MEDITATION 

NYHET! 

NATURBASERAT LEDARSKAPSPROGRAM

EcoLedarskap är ett naturbaserat ledarskapsprogram för dig som vill inkludera naturen och urbefolkningars mångtusen åriga kunskap som en del av ditt utforskande, lärande och växande. 

 

 • Hur gör naturen och vad kan vi lära av den?

 • Vad ser vi i naturen och hur kan vi använda oss av det?

 • Vad vet urbefolkningar som vi kan inkludera på vår väg till hållbarhet?

Vi vistas på vårt gröna kontor eller ute i det fria.

Ta kontakt för mer information!

GLOBALA MÅLEN
 

Vi arbetar med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling

Vi på EcoLead är övertygade om att ett medvetet ledarskap och ett balanserat liv ger förutsättningar för personlig såväl som kollektiv hållbarhet.  Genom vår verksamhet och program fokuserar vi på EcoLead framförallt på 2 av de globala hållbarhetsmålen; hälsa och utbildning.

 

Varje dag gör vi skillnad tillsammans med de kunder vi arbetar och samarbetar med. Vi tillför vår specialistkompetens inom ledarskap och hälsa, vår fulla närvaro och eviga tilltro till våra kunder. Alla våra kunder tillför sin tid, sin vilja att göra skillnad för sig själv och sin omgivning, sitt engagemang och trogna mod. 

 

Ingen kan göra allt. Alla kan göra nått. 

Vi jobbar med den inre skillnaden som ger yttre effekter.

Hälsa & välbefinnande
utbildning

"Be the change that you wish to see in the world"  Mahatma Gandhi

Om var och en av oss börjar med oss själva och gör vad vi kan för att hålla som människor. Om vi gör vad vi kan för att vara hela och från den plats leda oss själv och andra, då har vi tagit viktiga steg till att skapa en bättre värld. Det ger oss förutsättningar att kunna kommunicera, interagera med varandra och fatta goda beslut för oss, för andra och för planeten.

 

Allt börjar med oss själva!

KOMBINATIONEN GÖR VÅRA PROGRAM UNIKA

Ledarskap

Våra program baseras på djupgående metoder för att komma åt sitt autentiska jag, kärnvärderingar, vision och mening.

 

De stödjer till att skapa förändring och nå önskade mål för arbetsliv såväl som privatliv. Ett starkt ledarskap/chefsskap och hög tillfredställelse i livet bygger på medvetet självledarskap med en inre kontakt och närvaro.

De metoder vi använder kopplar bort autopiloten genom att öka medvetenheten och tränar upp nya tankemönster, som ger andra kroppssensationer, känsloreaktioner, beteenden och resultat.

Metoder som vi använder är bland annat

mental träning, NLP, ICC/ICF coaching  hypnoscoaching, samt meditation.

Vi har även erfarenhet av MI, KBT bas.

Givetvis är vi certifierade inom de metoder vi använder. 

HÄLSA

Vår 20-åriga erfarenhet av att arbeta med människor har gett oss insikten att en grundläggande sund hälsa med en upplevd livsbalans är en förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och växa.

 

Våra program både kartlägger livsbalansen genom hjärtfrekvensmätning, identifierar utvecklingsområden inom hälsa och ger verktyg för daglig träning av fysisk, mental och/eller emotionell hälsa.

Verktyg som vi lär ut är andningstekniker för att reglera nervsystemet och ändra mentala/emotionella tillstånd, samt  närvaroträning genom mindfulness/meditation och kontorsyoga.

 

Dessa verktyg har visat stor positiv effekt för att minska destruktiv högprestation, stress, ångest & oro. 

NATUR

Vi inkluderar människans ekologi i vårt arbete, vilket innebär samspelet med, och påverkan av, miljö/natur.

Människan är en del av sin omgivning och påverkas av friskhetsgraden i sin arbets-, hem- och närmiljö. Ytterst påverkas vi av planetens välmående.  

Den erfarenhet vi, med flera inom vår bransch och forskare inom området, har gjort är att flera människor behöver lugna och stimulansfria miljöer att vistas i. 

Naturen har en hälsofrämjande påverkan på oss som bidrar till återhämtning, närvaro och ger i förlängningen möjlighet till att fatta beslut och ha kraft att leva ett hållbart liv. 

I naturen kan vi även komma i djupare kontakt med vem vi är, hur vi tänker, känner och agerar just för att  vi är i ett avslappnat och tillgängligt tillstånd. 

KOSTNADSFRIA WEBBINARS & VERKTYG

Genom att du fyller i dina uppgifter godkänner du att EcoLead AB sparar dina kontaktuppgifter för EcoLeads utskick av

inbjudningar till kostnadsfria webbinars och verktyg, samt övriga erbjudanden och nyheter för hållbart ledarskap & liv. Läs vår integritetspolicy/samtycke

Kullagatan 44, 252 25 Helsingborg

+46 42 - 456 77 34

 • LinkedIn
 • Instagram
 • White Facebook Icon

© 2020 EcoLead AB, created by Amrita Essence